Varukorg

1. Om Alamo Renovation & Design S.L.

Alamo Renovation & Design S.L. (nedan kallat ”Företaget”) är ett spanskt företag med säte i Fuengirola.

Företagets kontaktuppgifter:

 • Adress: Plaza de la Constitución 7, 1C 29640 Fuengirola, Spanien
 • E-post: order@alamodesign.es
 • NIF/Organisationsnummer: ESB01948280

2. Beställning och leverans

2.1 När du slutfört din beställning skickas en orderbekräftelse till din e-postadress. Bekräftelsen innehåller information om produkter, pris, fakturerings- och leveransadress.

2.2 Kontrollera orderbekräftelsen noggrant. Om du hittar felaktigheter, kontakta oss omedelbart via e-post till order@alamodesign.es.

2.3 Normal leveranstid är 3-5 dagar. Beställningar lagda på helger skickas tidigast på måndagen efter.

2.4 Om du inte har mottagit din beställning inom den angivna leveranstiden, kontakta oss via e-post till order@alamodesign.es.

3. Priser och betalning

3.1 Alla priser i webbutiken anges i EUR och inkluderar 21% moms.

3.2 Vi reserverar oss för prisändringar orsakat av prisändring från leverantör, feltryck i prislistan samt felaktigheter i priser beroende på felaktig information. Vi förbehåller oss rätten att justera priset i sådana fall.

3.3 Betalning sker via klarna.

4. Ångerrätt

4.1 Vid köp av varor på webbplatsen har du som kund en lagstiftad 14 dagars ångerrätt som gäller från det att du har tagit emot en vara som du har beställt.

4.2 För att utnyttja din ångerrätt:

 • Meddela oss via e-post till order@alamodesign.es. I ditt meddelande ska ditt namn, din adress, e-postadress, ordernummer samt vilka varor som returneringen gäller framgå klart och tydligt.
 • Du bör omedelbart och senast inom lagstiftad 14 dagar efter ångermeddelandet returnera produkterna till oss.
 • Du står för returfrakt, leverans och skick på produkterna vid retur. Produkterna bör därför skickas välpaketerade och i ursprunglig förpackning.

4.3 På återbetalningsbeloppet förbehåller vi oss rätten att dra av en summa motsvarande värdeminskningen jämfört med varans ursprungliga värde vid använd eller skadad produkt.

4.4 Ångerrätten gäller inte för:

 • Produkter som på grund av hälso- eller hygienskäl har förseglats (plomberats) och där förseglingen (plomberingen) har brutits av dig.
 • Produkter som har karaktär av förseglad ljud- eller bildupptagning och där förseglingen har brutits av dig.
 • Specialtillverkad produkt, som har skräddarsytts särskilt åt dig eller har en tydlig personlig prägel efter dina önskemål.
 • Tjänster som har fullgjorts och där du uttryckligen har samtyckt till att tjänsten påbörjas utan ångerrätt.
 • Varor som snabbt kan försämras, exempelvis livsmedel.
 • Lösnummer av tidningar eller tidskrifter.

 

5. Reklamation och klagomål

5.1 Vi besiktigar alla produkter innan de skickas till dig. Skulle produkten ändå vara skadad eller felexpedierad när den anländer åtar vi oss i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning att kostnadsfritt åtgärda felet.

5.2 Du måste alltid kontakta oss för ett godkännande innan du returnerar en defekt vara.

5.3 Klagomålet ska skickas omedelbart efter att defekten har upptäckts via e-post till order@alamodesign.es.

5.4 Om vi inte lyckas åtgärda felet eller leverera en liknande produkt, återbetalar vi dig för den defekta produkten i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Återbetalning sker normalt sett inom 14 dagar efter att vi har mottagit och godkänt returen.

6. Ansvarsbegränsning

6.1 Vi tar inget ansvar för indirekta skador som uppstår på grund av fel eller förseningar i leverans, fel i produktinformation eller andra omständigheter som ligger utanför vår kontroll.

6.2 Vi tar inget ansvar för eventuella ändringar på produkter eller produktspecifikationer som görs av leverantören.

7. Produktinformation

7.1 Vi reserverar oss för tryckfel och slutförsäljning.

7.2 Bilder på webbplatsen kan ha viss färgskillnad mot verkligheten.

8. Cookies

8.1 Vi använder cookies på vår webbplats för att förbättra din användarupplevelse. Du kan läsa mer om cookies och hur du kan hantera dem i vår cookiepolicy.

9. Personuppgifter

9.1 Vi värnar om din personliga integritet och samlar endast in de uppgifter som är nödvändiga för att kunna hantera din beställning och ge dig god service. Du kan läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter i vår dataskyddspolicy.

10. Ändringar till de Allmänna Villkoren

10.1 Vi kan när som helst ändra de Allmänna Villkoren. Ändringarna publiceras på webbplatsen och anses för accepterade vid beställning eller besök på webbplatsen.

11. Tvist och lagval

11.1 Tvist som uppstår i samband med dessa Allmänna Villkor ska avgöras av svensk domstol med tillämpning av svensk lag.

12. NIF/Organisationsnummer

12.1 Företagets NIF/Organisationsnummer är ESB01948280.

13. Kontaktinformation

13.1 Om du har frågor eller funderingar kring dessa Allmänna Villkor eller din beställning, är du välkommen att kontakta oss via e-post till order@alamodesign.es.

Vi hoppas att du får en trevlig shoppingupplevelse hos Alamo Renovation & Design S.L.!

Besiktningspaket
 • Okulär besiktning, ute och inne

  Med okulär besiktning menas att besiktningsmannen, med sin stora erfarenhet, synar fastighetens alla delar. Gör bedömning av t.ex. skick, slitage samt ev ålder på ytskikt mm. I detta moment av besiktningen är det ofta köpare eller intresserad som själv eller med ombud deltar, och ofta får svar på frågor mm. Besiktningsmannen kan direkt på plats förklara för beställaren, om ev upptäckta fel och brister. Även ”Bra att veta-grejer” kan vara av stort värde när stora beslut ska fattas.

 • Muntlig redogörelse på plats

  Med muntlig redogörelse menas att besiktningsmannen summerar och förklarar vad han sett och vad man eventuellt bör ta att beakta. Påtalar och förklarar om upptäckta fel och brister. Detta brukar vara en uppskattad punkt. Detta kan göras på svenska, engelska eller spanska. Det uppstår nästan alltid frågor. Då kan man få svar på det mesta rörande fastigheten.

 • Enkelt protokoll

  Med enkelt protokoll menas en summering av den okulära besiktningen. Punktlista, noterade fel och brister. Uppskattning, kostnader vid åtgärder fel och brister.

 • Utförligt protokoll, foto samt bild

  Med utförligt protokoll menas en detaljerad summering av den okulära besiktningen. Punktlista, noterade fel och brister. Uppskattning, kostnader vid åtgärder fel och brister. Fotodokumentation, noterade fel och brister. Videodokumentation, vid behov. Protokoll, el samt vvs besiktningen. Protokoll, vattenanalys.

 • VVS Besiktning enkel

  Vid denna enkla okulära besiktning görs en bedömning av skicket på vatten och avloppssystem,Varmvattenberedare mm. Denna enkla vvs besiktning kan ligga till grund för kostnadsbedömning av ev framtida uppgraderingar mm.

 • VVS Besiktning utförlig

  Vid denna utförliga besiktning görs utöver okulär besiktning, även funktionsprov av samtliga tapp ställen samt avstängningsventiler. Prov av samtliga avlopps ställen. Läckagekontroll. Varmvattenberedare, funktionskontroll. Denna utförliga vvs besiktning är ett viktigt verktyg för mera  noggrann kostnadsberäkning, framtida uppgraderingar mm.

 • El Besiktning enkel

  Vid El besiktning enkel görs okulär kontroll av elsystemet. Bedömning av elektriska installationers ålder samt skick, t.ex. diskmaskin, tvättmaskin etc. Detta är användbar information vid ex planering framtida renoveringar etc.

 • El Besiktning utförlig

  Vid El besiktning utförlig görs utöver okulär besiktning, även funktionskontroll. Bedömning av elektriska installationers ålder samt skick, t.ex. diskmaskin, tvättmaskin etc. Bedömning av elledningars dimensioner samt skick. Säkringsskåpet besiktigas och bedöms. Detta är mycket användbar information vid ex planering samt kostnadsberäkning av framtida renoveringar etc.

 • Vattenkvalitet kontroll/ provatagning

  Vid denna punkt tar besiktningsmannen ett vattenprov. Detta görs oftast i kökets tappställe. Detta vattenprov skickas på analys. Laboratoriet Malaga, specialiserat på denna typ av analys, utför granskningen och lämnar rapport på innehåll, kvalitet samt tjänlighet. Provsvar dröjer oftast några dagar.

 • Mykologisk provtagning, mögelsvamp m.m

  Med ”Mykologisk provtagning” menas att fukttekniker utför grundliga fuktmätningar med den bästa mätutrustningen samt tar materialprover för analys på laboratoriet i Malaga. Provsvar på ev förekomst av mögelsvamp, vilken typ samt frekvens mm, redogörs i en rapport. Besiktningsmannen/Fuktteknikern redogör efter detta om eller vilka åtgärder som behöver vidtas för att uppnå bästa boendemiljö.

 • Ritning framställan, planitning med mått

  Vid våra besiktningar i Spanien, har vi konstaterat att ritningar nästan alltid saknas. Om det finns något ritningsliknande är det oftast oanvändbara p.g.a. gjorda förändringar genom åren mm. Vår tekniska arkitekt besöker bostaden och utför nödvändiga mätningar. Digital ritning med mått tillverkas och kan med fördel användas vid kommande projekt, typ renovering eller ombyggnad.