Varukorg

 

Integritetspolicy för Alamo Renovation & Design S.L.

1. Introduktion

Alamo Renovation & Design S.L. (nedan kallat ”Företaget”) respekterar din personliga integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Denna Integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, hanterar och lagrar dina personuppgifter.

2. Vilka personuppgifter samlar vi in?

Vi samlar in de personuppgifter som du lämnar till oss när du:

 • Besöker vår webbplats
 • Gör en beställning
 • Kontaktar oss via e-post eller telefon
 • Prenumererar på vårt nyhetsbrev

De personuppgifter som vi kan samla in inkluderar:

 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Betalningsinformation
 • IP-adress

3. Hur använder vi dina personuppgifter?

Vi använder dina personuppgifter för att:

 • Hantera din beställning
 • Ge dig god service och support
 • Skicka ut information om våra produkter och tjänster
 • Förbättra vår webbplats och våra tjänster

4. Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

Vi lagrar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål för vilka vi samlade in dem. Därefter raderar vi dina personuppgifter på ett säkert sätt.

5. Vem delar vi dina personuppgifter med?

Vi delar inte dina personuppgifter med tredje part utan ditt samtycke. Vi kan dock dela dina personuppgifter med våra leverantörer och samarbetspartners i de fall det är nödvändigt för att de ska kunna utföra sina tjänster åt oss.

6. Dina rättigheter

Du har rätt att:

 • Begära information om vilka personuppgifter vi har om dig
 • Begära att vi rättar dina personuppgifter
 • Begära att vi raderar dina personuppgifter
 • Begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter
 • Göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter
 • Begära att vi överför dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig

7. Hur kan du kontakta oss?

Om du har frågor eller funderingar kring denna Integritetspolicy eller hur vi hanterar dina personuppgifter, är du välkommen att kontakta oss via e-post till order@alamodesign.es.

8. Ändringar till Integritetspolicyn

Vi kan när som helst ändra denna Integritetspolicy. Ändringarna publiceras på webbplatsen och anses för accepterade vid ditt nästa besök på webbplatsen.

9. Information om cookies

Vi använder cookies på vår webbplats för att förbättra din användarupplevelse. Du kan läsa mer om cookies och hur du kan hantera dem i vår [LÄNK till cookiepolicy].

10. Gäller från

Denna Integritetspolicy gäller från och med 2023-11-16.

Besiktningspaket
 • Okulär besiktning, ute och inne

  Med okulär besiktning menas att besiktningsmannen, med sin stora erfarenhet, synar fastighetens alla delar. Gör bedömning av t.ex. skick, slitage samt ev ålder på ytskikt mm. I detta moment av besiktningen är det ofta köpare eller intresserad som själv eller med ombud deltar, och ofta får svar på frågor mm. Besiktningsmannen kan direkt på plats förklara för beställaren, om ev upptäckta fel och brister. Även ”Bra att veta-grejer” kan vara av stort värde när stora beslut ska fattas.

 • Muntlig redogörelse på plats

  Med muntlig redogörelse menas att besiktningsmannen summerar och förklarar vad han sett och vad man eventuellt bör ta att beakta. Påtalar och förklarar om upptäckta fel och brister. Detta brukar vara en uppskattad punkt. Detta kan göras på svenska, engelska eller spanska. Det uppstår nästan alltid frågor. Då kan man få svar på det mesta rörande fastigheten.

 • Enkelt protokoll

  Med enkelt protokoll menas en summering av den okulära besiktningen. Punktlista, noterade fel och brister. Uppskattning, kostnader vid åtgärder fel och brister.

 • Utförligt protokoll, foto samt bild

  Med utförligt protokoll menas en detaljerad summering av den okulära besiktningen. Punktlista, noterade fel och brister. Uppskattning, kostnader vid åtgärder fel och brister. Fotodokumentation, noterade fel och brister. Videodokumentation, vid behov. Protokoll, el samt vvs besiktningen. Protokoll, vattenanalys.

 • VVS Besiktning enkel

  Vid denna enkla okulära besiktning görs en bedömning av skicket på vatten och avloppssystem,Varmvattenberedare mm. Denna enkla vvs besiktning kan ligga till grund för kostnadsbedömning av ev framtida uppgraderingar mm.

 • VVS Besiktning utförlig

  Vid denna utförliga besiktning görs utöver okulär besiktning, även funktionsprov av samtliga tapp ställen samt avstängningsventiler. Prov av samtliga avlopps ställen. Läckagekontroll. Varmvattenberedare, funktionskontroll. Denna utförliga vvs besiktning är ett viktigt verktyg för mera  noggrann kostnadsberäkning, framtida uppgraderingar mm.

 • El Besiktning enkel

  Vid El besiktning enkel görs okulär kontroll av elsystemet. Bedömning av elektriska installationers ålder samt skick, t.ex. diskmaskin, tvättmaskin etc. Detta är användbar information vid ex planering framtida renoveringar etc.

 • El Besiktning utförlig

  Vid El besiktning utförlig görs utöver okulär besiktning, även funktionskontroll. Bedömning av elektriska installationers ålder samt skick, t.ex. diskmaskin, tvättmaskin etc. Bedömning av elledningars dimensioner samt skick. Säkringsskåpet besiktigas och bedöms. Detta är mycket användbar information vid ex planering samt kostnadsberäkning av framtida renoveringar etc.

 • Vattenkvalitet kontroll/ provatagning

  Vid denna punkt tar besiktningsmannen ett vattenprov. Detta görs oftast i kökets tappställe. Detta vattenprov skickas på analys. Laboratoriet Malaga, specialiserat på denna typ av analys, utför granskningen och lämnar rapport på innehåll, kvalitet samt tjänlighet. Provsvar dröjer oftast några dagar.

 • Mykologisk provtagning, mögelsvamp m.m

  Med ”Mykologisk provtagning” menas att fukttekniker utför grundliga fuktmätningar med den bästa mätutrustningen samt tar materialprover för analys på laboratoriet i Malaga. Provsvar på ev förekomst av mögelsvamp, vilken typ samt frekvens mm, redogörs i en rapport. Besiktningsmannen/Fuktteknikern redogör efter detta om eller vilka åtgärder som behöver vidtas för att uppnå bästa boendemiljö.

 • Ritning framställan, planitning med mått

  Vid våra besiktningar i Spanien, har vi konstaterat att ritningar nästan alltid saknas. Om det finns något ritningsliknande är det oftast oanvändbara p.g.a. gjorda förändringar genom åren mm. Vår tekniska arkitekt besöker bostaden och utför nödvändiga mätningar. Digital ritning med mått tillverkas och kan med fördel användas vid kommande projekt, typ renovering eller ombyggnad.