Varukorg

Bäst på Costa del Sol: Trygga Renoveringar med Alamo – Expertis i Fukt, Besiktningar och Mögelsanering!

Vi är bäst på Fukt Mögel Hantverk Besiktningar AC på hela Solkusten

Alamo Renovation och Design – Oslagbara på Costa del Sol inom Mögel, Fukt och Luktsaneringar. Vi går ett steg längre genom att besikta din fastighet i förväg för att upptäcka och åtgärda problem innan de uppstår. Med vårt kunnande säkerställer vi inte bara bästa möjliga renoveringar, utan vi tar även hand om all administrativt för att göra processen enkel och bekymmersfri för dig. Dessutom är vi experter på att maximera rotavdraget för att ytterligare underlätta för våra kunder. Hos oss är du inte bara i trygga händer, du är i de bästa händerna på Costa del Sol.

Här skriver vi varför de ska välja oss

Expertis inom Fukt- och Mögelsanering

Alamo Renovation och Design har djupgående kunskap och erfarenhet inom fukt- och mögelsanering. Vi identifierar och åtgärdar problemen effektivt för att säkerställa en frisk och trygg miljö i din fastighet.

Professionell Besiktningstjänst

Med vår professionella besiktningstjänst går vi i förväg och upptäcker potentiella problem innan de blir allvarliga. Detta förebyggande tillvägagångssätt minimerar risken för oväntade komplikationer och sparar dig både tid och pengar.

Bekymmersfria Renoveringar

Alamo Renovation och Design tar hand om alla aspekter av renoveringsprocessen, från besiktning till färdigställande. Vi strävar efter att göra hela upplevelsen så enkel och bekymmersfri som möjligt för dig som kund, så att du kan lita på att ditt projekt hanteras professionellt och effektivt.

Här skriver vi om besiktningarna

Här skriver vi en text om varför dt är så viktigt med besiktning av fastigheten samt att vi är er trygghet vi håller dig i handen  med vår expertis.

Våra märken

This is a space to showcase any publications your business has been featured in

Här skriver vi någon kampanj som vi har just nu

typ som just nu får du en tvättmaskin på köpet. / vi bjuder på mögelspraymed mera.

Join Our Newsletter

Subscribe to receive our latest updates in your inbox!

				
					document.querySelector('.bdt-button-text').textContent = 'Varukorg';
				
			
Besiktningspaket
 • Okulär besiktning, ute och inne

  Med okulär besiktning menas att besiktningsmannen, med sin stora erfarenhet, synar fastighetens alla delar. Gör bedömning av t.ex. skick, slitage samt ev ålder på ytskikt mm. I detta moment av besiktningen är det ofta köpare eller intresserad som själv eller med ombud deltar, och ofta får svar på frågor mm. Besiktningsmannen kan direkt på plats förklara för beställaren, om ev upptäckta fel och brister. Även ”Bra att veta-grejer” kan vara av stort värde när stora beslut ska fattas.

 • Muntlig redogörelse på plats

  Med muntlig redogörelse menas att besiktningsmannen summerar och förklarar vad han sett och vad man eventuellt bör ta att beakta. Påtalar och förklarar om upptäckta fel och brister. Detta brukar vara en uppskattad punkt. Detta kan göras på svenska, engelska eller spanska. Det uppstår nästan alltid frågor. Då kan man få svar på det mesta rörande fastigheten.

 • Enkelt protokoll

  Med enkelt protokoll menas en summering av den okulära besiktningen. Punktlista, noterade fel och brister. Uppskattning, kostnader vid åtgärder fel och brister.

 • Utförligt protokoll, foto samt bild

  Med utförligt protokoll menas en detaljerad summering av den okulära besiktningen. Punktlista, noterade fel och brister. Uppskattning, kostnader vid åtgärder fel och brister. Fotodokumentation, noterade fel och brister. Videodokumentation, vid behov. Protokoll, el samt vvs besiktningen. Protokoll, vattenanalys.

 • VVS Besiktning enkel

  Vid denna enkla okulära besiktning görs en bedömning av skicket på vatten och avloppssystem,Varmvattenberedare mm. Denna enkla vvs besiktning kan ligga till grund för kostnadsbedömning av ev framtida uppgraderingar mm.

 • VVS Besiktning utförlig

  Vid denna utförliga besiktning görs utöver okulär besiktning, även funktionsprov av samtliga tapp ställen samt avstängningsventiler. Prov av samtliga avlopps ställen. Läckagekontroll. Varmvattenberedare, funktionskontroll. Denna utförliga vvs besiktning är ett viktigt verktyg för mera  noggrann kostnadsberäkning, framtida uppgraderingar mm.

 • El Besiktning enkel

  Vid El besiktning enkel görs okulär kontroll av elsystemet. Bedömning av elektriska installationers ålder samt skick, t.ex. diskmaskin, tvättmaskin etc. Detta är användbar information vid ex planering framtida renoveringar etc.

 • El Besiktning utförlig

  Vid El besiktning utförlig görs utöver okulär besiktning, även funktionskontroll. Bedömning av elektriska installationers ålder samt skick, t.ex. diskmaskin, tvättmaskin etc. Bedömning av elledningars dimensioner samt skick. Säkringsskåpet besiktigas och bedöms. Detta är mycket användbar information vid ex planering samt kostnadsberäkning av framtida renoveringar etc.

 • Vattenkvalitet kontroll/ provatagning

  Vid denna punkt tar besiktningsmannen ett vattenprov. Detta görs oftast i kökets tappställe. Detta vattenprov skickas på analys. Laboratoriet Malaga, specialiserat på denna typ av analys, utför granskningen och lämnar rapport på innehåll, kvalitet samt tjänlighet. Provsvar dröjer oftast några dagar.

 • Mykologisk provtagning, mögelsvamp m.m

  Med ”Mykologisk provtagning” menas att fukttekniker utför grundliga fuktmätningar med den bästa mätutrustningen samt tar materialprover för analys på laboratoriet i Malaga. Provsvar på ev förekomst av mögelsvamp, vilken typ samt frekvens mm, redogörs i en rapport. Besiktningsmannen/Fuktteknikern redogör efter detta om eller vilka åtgärder som behöver vidtas för att uppnå bästa boendemiljö.

 • Ritning framställan, planitning med mått

  Vid våra besiktningar i Spanien, har vi konstaterat att ritningar nästan alltid saknas. Om det finns något ritningsliknande är det oftast oanvändbara p.g.a. gjorda förändringar genom åren mm. Vår tekniska arkitekt besöker bostaden och utför nödvändiga mätningar. Digital ritning med mått tillverkas och kan med fördel användas vid kommande projekt, typ renovering eller ombyggnad.