Varukorg
Varukorg

Pro breeze Avfuktare 20L

Pro Breeze 20L Avfuktare: Få bort fukt och skapa en behaglig inomhusmiljö

Effektiv avfuktning:

 • Avlägsnar upp till 20 liter vatten per dag
 • Lämplig för rum upp till 35 kvadratmeter
 • Extra stor vattentank på 5,5 liter
 • Slang för kontinuerlig dränering ingår

Intelligent kontroll:

 • Luftfuktighetssensor med LED-indikator (blå, grön, röd)
 • Justerbar luftfuktighet mellan 30% och 80%
 • 2 fläkthastigheter

Mångsidiga funktioner:

 • Innovativt tvättläget för snabbare torkning av kläder
 • Automatisk gungfunktion för bättre luftcirkulation
 • Avancerat kolfilter för att ta bort lukt och smuts
 • Tvättabart filter för att fånga damm och smuts
 • Kompakt och portabel med 4 svängbara hjul

Användarvänlig:

 • 5 driftslägen: Stark, Naturlig ventilation, Kontinuerlig, Tvätt, Timer
 • Timer på/av upp till 24 timmar
 • Barnspärr för att avaktivera knapparna
 • Viloläge för att stänga av lamporna

Förbättrad komfort:

 • Digital display för enkel avläsning
 • Enkel kontrollpanel
 • Tystgående drift

Pro Breeze 20L Avfuktare är den perfekta lösningen för att skapa en behaglig och hälsosam inomhusmiljö. Den kraftfulla avfuktaren avlägsnar effektivt överflödig fukt, vilket kan förhindra mögel, dammkvalster och andra problem. Med sin intelligenta kontroll och mångsidiga funktioner är den här avfuktaren ett perfekt val för hem, kontor och andra utrymmen.

Köp din Pro Breeze 20L Avfuktare idag och börja njuta av en bättre inomhusmiljö!

229,00 

Besiktningspaket
 • Okulär besiktning, ute och inne

  Med okulär besiktning menas att besiktningsmannen, med sin stora erfarenhet, synar fastighetens alla delar. Gör bedömning av t.ex. skick, slitage samt ev ålder på ytskikt mm. I detta moment av besiktningen är det ofta köpare eller intresserad som själv eller med ombud deltar, och ofta får svar på frågor mm. Besiktningsmannen kan direkt på plats förklara för beställaren, om ev upptäckta fel och brister. Även ”Bra att veta-grejer” kan vara av stort värde när stora beslut ska fattas.

 • Muntlig redogörelse på plats

  Med muntlig redogörelse menas att besiktningsmannen summerar och förklarar vad han sett och vad man eventuellt bör ta att beakta. Påtalar och förklarar om upptäckta fel och brister. Detta brukar vara en uppskattad punkt. Detta kan göras på svenska, engelska eller spanska. Det uppstår nästan alltid frågor. Då kan man få svar på det mesta rörande fastigheten.

 • Enkelt protokoll

  Med enkelt protokoll menas en summering av den okulära besiktningen. Punktlista, noterade fel och brister. Uppskattning, kostnader vid åtgärder fel och brister.

 • Utförligt protokoll, foto samt bild

  Med utförligt protokoll menas en detaljerad summering av den okulära besiktningen. Punktlista, noterade fel och brister. Uppskattning, kostnader vid åtgärder fel och brister. Fotodokumentation, noterade fel och brister. Videodokumentation, vid behov. Protokoll, el samt vvs besiktningen. Protokoll, vattenanalys.

 • VVS Besiktning enkel

  Vid denna enkla okulära besiktning görs en bedömning av skicket på vatten och avloppssystem,Varmvattenberedare mm. Denna enkla vvs besiktning kan ligga till grund för kostnadsbedömning av ev framtida uppgraderingar mm.

 • VVS Besiktning utförlig

  Vid denna utförliga besiktning görs utöver okulär besiktning, även funktionsprov av samtliga tapp ställen samt avstängningsventiler. Prov av samtliga avlopps ställen. Läckagekontroll. Varmvattenberedare, funktionskontroll. Denna utförliga vvs besiktning är ett viktigt verktyg för mera  noggrann kostnadsberäkning, framtida uppgraderingar mm.

 • El Besiktning enkel

  Vid El besiktning enkel görs okulär kontroll av elsystemet. Bedömning av elektriska installationers ålder samt skick, t.ex. diskmaskin, tvättmaskin etc. Detta är användbar information vid ex planering framtida renoveringar etc.

 • El Besiktning utförlig

  Vid El besiktning utförlig görs utöver okulär besiktning, även funktionskontroll. Bedömning av elektriska installationers ålder samt skick, t.ex. diskmaskin, tvättmaskin etc. Bedömning av elledningars dimensioner samt skick. Säkringsskåpet besiktigas och bedöms. Detta är mycket användbar information vid ex planering samt kostnadsberäkning av framtida renoveringar etc.

 • Vattenkvalitet kontroll/ provatagning

  Vid denna punkt tar besiktningsmannen ett vattenprov. Detta görs oftast i kökets tappställe. Detta vattenprov skickas på analys. Laboratoriet Malaga, specialiserat på denna typ av analys, utför granskningen och lämnar rapport på innehåll, kvalitet samt tjänlighet. Provsvar dröjer oftast några dagar.

 • Mykologisk provtagning, mögelsvamp m.m

  Med ”Mykologisk provtagning” menas att fukttekniker utför grundliga fuktmätningar med den bästa mätutrustningen samt tar materialprover för analys på laboratoriet i Malaga. Provsvar på ev förekomst av mögelsvamp, vilken typ samt frekvens mm, redogörs i en rapport. Besiktningsmannen/Fuktteknikern redogör efter detta om eller vilka åtgärder som behöver vidtas för att uppnå bästa boendemiljö.

 • Ritning framställan, planitning med mått

  Vid våra besiktningar i Spanien, har vi konstaterat att ritningar nästan alltid saknas. Om det finns något ritningsliknande är det oftast oanvändbara p.g.a. gjorda förändringar genom åren mm. Vår tekniska arkitekt besöker bostaden och utför nödvändiga mätningar. Digital ritning med mått tillverkas och kan med fördel användas vid kommande projekt, typ renovering eller ombyggnad.